Bao bì giấy dùng một lần là một lựa chọn bền vững hơn

2022-09-16

Trong kịch bản giao hàng ăn uống, bộ đồ ăn tái sử dụng kém bền vững hơn nhiều so với bộ đồ ăn dùng một lần bằng giấy do gánh nặng thêm và cụ thể. Điều này là do lượng năng lượng và nước ngọt được sử dụng để làm sạch, cũng như tỷ lệ vỡ vụn liên quan đến quá trình vận chuyển và lấy ra tái chế.
Một nghiên cứu đánh giá vòng đời (LCA) trước đó của Ramboll, được ủy quyền bởi Liên minh Bao bì Giấy Châu Âu (EPPA), cũng cho thấy rằng trong kịch bản nhà hàng thức ăn nhanh, hệ thống dao kéo tái sử dụng tạo ra lượng khí thải CO2 gấp 2,8 lần và tiêu thụ nước ngọt nhiều hơn 3,4 lần so với bao bì giấy sử dụng một lần.
Các báo cáo này đều đưa ra cùng một kết luận: bao bì giấy sử dụng một lần là một lựa chọn bền vững hơn.
Bao bì giấy dùng một lần bền hơn dao kéo tái sử dụng
Kết luận này dường như trái ngược với niềm tin phổ biến.
Để hiểu được kết luận này, người ta phải đề cập đến Đánh giá vòng đời (LCA).
Nói một cách dễ hiểu, đánh giá vòng đời xem xét tác động môi trường của một sản phẩm "từ khi còn nhỏ" (tức là từ thu mua nguyên liệu thô, sản xuất, tiêu thụ, sử dụng và thải bỏ cuối cùng) ở cấp độ vĩ mô.
Mặc dù theo quan điểm của người tiêu dùng, bộ đồ ăn có thể tái sử dụng về mặt trực giác dường như ít tác động đến môi trường hơn vì nó có thể được sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên, khi đánh giá tác động môi trường của một sản phẩm trong vòng đời của sản phẩm, báo cáo của Ramboll cho thấy rằng bao bì giấy sử dụng một lần có tác động môi trường nhỏ hơn - vì làm sạch và làm khô bộ đồ ăn tái sử dụng (để đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để ngăn ngừa lây nhiễm chéo) đòi hỏi nhiều năng lượng hơn và nước ngọt.